Miraç kandili ne zaman, hangi gün?

Miraç kandili, İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Bu günde gerçekleşen olay, Peygamber Efendimiz’in peygamberliğinin en önemli mucizelerinden biri olarak kabul edilir. Miraç günü, Peygamber Efendimiz, Cebrail (as) ile birlikte Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselmiş, Allah’ın huzurunda bulunmuş ve çeşitli ilahi sırlara vakıf olmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI

Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra ; Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Mirac ; Yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

MİRAÇ NEDİR? MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Miraç Kandili, Miraç olayının gerçekleştiği geceyi kutlamak için düzenlenen bir dini gündür. Bu gecede Müslümanlar, ibadet, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadetlerde bulunurlar.

Miraç Kandili ibadetleri arasında şunlar yer alır:

Kur’an-ı Kerim okumak

Namaz kılmak

Dua etmek

Tesbih çekmek

Tefekkür etmek

Sohbet etmek

Miraç Kandili, Müslümanlar için önemli bir dini gündür. Bu gecede ibadet, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadetlerde bulunmak, Allah’ın rahmetine nail olmak için bir fırsat olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx